Onderzoek naar het voorkómen van terugval bij depressie

Heeft u in het verleden drie of meer keer een [node:4601,title="depressie"] gehad en bent u geïnteresseerd in mogelijke nieuwe [node:4,title="behandelingen"], dan is dit onderzoek misschien iets voor u!

Het MOMENT onderzoek gaat over een nieuwe behandeling die sinds kort beschikbaar is voor mensen die in het verleden vaker een depressie hebben gehad: mindfulness-based cognitieve therapie. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze behandeling de kans op een nieuwe depressie tot de helft kan terugbrengen.

In dit onderzoek willen we het effect van mindfulness training vergelijken met dat van de meest gebruikelijke behandeling bij terugkerende depressies, namelijk [node:173,title="antidepressieve medicatie"], en met de combinatie van die twee behandelingen.

Wanneer komt u voor het onderzoek in aanmerking?
- Als u in het verleden drie of meer keer een periode heeft gehad met [node:3,title="depressieve klachten"].
- Als u op dit moment niet meer [node:851,title="depressief"] bent.
- Als u wel nog steeds [node:173,title="antidepressieve medicatie"] gebruikt.

Ervaringsdeskundigen gezocht

Het gaat over de belemmering van herstel bij [node:4601,title="depressie"] na een professionele [node:4,title="behandeling"].

Onderaan de oproep staan contactgegevens van Anneloes Kirkenier zij is degene die dit onderzoek uitvoert. Laten we allen meehelpen om zo meer duidelijkheid te krijgen over de behandelingen van depressie.

Er zit ook nog eens een cadeau aan verbonden. Een boekenbon ter waarde van €20,-. Hier is de oproep zoals deze is binnen gekomen.

Kan de zorg voor mensen met depressie beter? Ervaringsdeskundigen gezocht!

Op de afdeling Stemmingsstoornissen van het AMC is een onderzoek gestart waarmee we meer te weten willen komen over het volgende:

Welke zaken in de professionele behandeling van depressie belemmeren het herstel van depressie?

De professionele [node:4,title="behandeling van depressie"] is er op gericht om patiënten beter te maken. In de praktijk blijkt dat echter niet altijd te lukken. Soms hebben onderdelen van behandelingen het tegengestelde effect. Welke onderdelen van de [node:4,title="depressiebehandeling"] volgens de artsen soms moeilijkheden kunnen opleveren is al redelijk goed bekend. Wat mensen, die zelf een [node:4601,title="depressie"] hebben gehad en hiervoor behandeld zijn, hierover denken is echter nog niet bekend, en dit is juist van groot belang om de depressiezorg te verbeteren.

Wilt u als ervaringsdeskundige een bijdrage leveren aan dit onderzoek? Dan zouden we u heel graag als deelnemer in het onderzoek verwelkomen!

Dit kan als u voldoet aan de volgende drie kenmerken:

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent in het afgelopen jaar behandeld voor depressie
  • Deze behandeling werd gegeven door een psycholoog of psychiater

Wat betekent deelname aan het onderzoek voor u
Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten.

  • Het eerste gedeelte bestaat uit een telefonisch afgenomen vragenlijst waarmee nagegaan wordt of u nog psychiatrische klachten ervaart. Dit duurt, afhankelijk van de klachten, ongeveer een half uur.
  • Het tweede gedeelte bestaat uit een interview dat bij u thuis gedaan zal worden. Hierin zullen de aspecten van de professionele [node:4,title="behandeling van depressie"] die naar uw mening het herstel van depressie belemmeren aan bod komen. Dit duurt ongeveer een uur.

Deelnamevergoeding
U krijgt voor ons als dank voor uw deelname een boekenbon van €20.