inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips
  • Deelnemers ontvangen een cadeaubon (VVV-bon) van 20 euro. Het interview vind bij u thuis plaats of in het gebouw van het Trimbos Instituut / Kenniscentrum Phrenos. Wanneer u reiskosten maakt, worden die uiteraard vergoed.
  • Er word gezocht naar ongeveer 20 tot 25 mensen.
  • Het interview duurt 1 a 1,5 uur. Maar het hangt erg af van de mate waarin iemand stigmatisering ervaart. Afhankelijk daarvan kan het langer of korter duren. Maar er wordt gestreefd om de interviews maximaal 1,5 uur te laten duren.

Hier is de volledige uitnodiging voor het interview.

Momenteel loopt er een groot Europees onderzoek (ASPEN) naar de positie van mensen met een [node:4601,title="depressie"]. In 18 verschillende landen worden mensen geïnterviewd over hun ervaringen. In Nederland wordt het onderzoek uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos.

We willen onderzoeken in hoeverre mensen met een depressie in Nederland te maken krijgen met stigmatisering.

Daarom zijn we op zoek naar mensen die een officiële diagnose depressie hebben en daarvoor in [node:4,title="behandeling"] zijn, die hun ervaringen (met stigma of als u juist geen stigmatisering ervaart) met ons zouden willen delen. Deelname betekent een eenmalig gesprek met de onderzoeker. Het interview bevat een gestructureerde vragenlijst. Ook zullen er een aantal open vragen worden gesteld. Het interview is uiteraard vertrouwelijk en anoniem, duurt maximaal 1,5 uur en alle deelnemers ontvangen een VVV-cadeaubon van 20 euro. De locatie van het interview wordt in overleg bepaald, eventuele reiskosten worden vergoed.

Nieuws / onderzoeken: 
Voor dit onderzoek zijn genoeg mensen. Blijf op de hoogte van nieuwe onderzoeken: