Stresshormoon speelt rol bij depressie en angst

Sophie Vreeburg, arts in opleiding tot psychiater in VUmc foto: Mark van den Brink In onderzoek is al aangetoond dat het stresshormoon cortisol een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en beloop van ernstige [node:4601,title="depressie"]. Bij mildere depressie en angststoornissen onder mensen die niet opgenomen zijn, was deze rol nog niet goed onderzocht, terwijl ze vaker voorkomen. Daarom besloot Sophie Vreeburg, nu arts in opleiding tot psychiater in VUmc, de rol van cortisol bij deze twee veelvoorkomende en beperkende aandoeningen tot onderwerp van haar promotieonderzoek te maken.

'Iedereen maakt de hele dag het hormoon cortisol aan, ook zonder stress', licht zij toe. 'Door stress ontstaat een tijdelijke verhoging van cortisol. Net als adrenaline zorgt cortisol ervoor dat je kan reageren op stress. Cortisol zorgt dan onder meer voor meer energie, bijvoorbeeld door een verhoogde bloedsuikerspiegel. Als de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as - de HHB-as - die als eindproduct cortisol heeft, ontregeld is dan zou dat een rol kunnen spelen bij het ontstaan en beloop van deze aandoeningen. Dit werd al eerder aangetoond in onderzoek bij ernstige depressie bij opgenomen patiënten.'

'Mensen met risicofactoren voor depressie hebben een verhoogde cortisol-ochtendcurve'

Watjes
Om uit te zoeken of van een verstoorde HHB-as ook sprake is bij mensen met mildere [node:4601,title="depressie"] of angststoornissen, onderzocht Sophie Vreeburg de cortisol-ochtendcurve. 'Cortisol volgt een dag-nachtritme', verklaart zij. 'In de ochtend, na het ontwaken, is er een piek. Door deze 'cortisol awakening response' kun je anticiperen op wat je die dag te wachten staat, zo wordt gedacht. In de loop van de dag nemen de cortisolwaarden af en 's nachts wordt het dieptepunt bereikt. Is de HHB-as verstoord, dan kan de cortsiol-ochtendcurve veel hoger of lager dan normaal zijn.'

Hiervoor liet Sophie Vreeburg het speeksel onderzoeken van ruim 2.200 deelnemers aan de Nederlandse studie naar depressie en angst, NESDA (zie kader). 'De deelnemers kauwden gedurende een dag zes keer op watjes, stopten die in een buisje en stuurden die naar het laboratorium, zodat in hun speeksel de cortisolwaarden bepaald konden worden.'

Cortisol-ochtendcurve
Uit het onderzoek blijkt niet duidelijk dat de HHB-as bij mensen met milde [node:4601,title="depressie"] en angststoornissen verstoord is. Wel werden verschillen gevonden tussen de cortisolwaarden van mensen met een depressie in het verleden of heden, en mensen zonder depressie. Sophie Vreeburg: 'Mensen met een depressie in het verleden of heden laten ten opzichte van mensen zonder depressie een verhoogde cortisol-ochtendcurve zien. De vraag is of deze al aanwezig is voordat de depressie ontstaat, dus wijst op een soort biologische kwetsbaarheid, of dat mensen door het doormaken van een depressieve episode een verhoogde cortisol-ochtendcurve ontwikkelen en die houden. Dit hebben we verder onderzocht en daaruit blijkt dat mensen zonder depressie, maar wel risicofactoren voor depressie zoals een ouder met depressie, een verhoogde cortisol-ochtendcurve hebben. Dat kan duiden op biologische kwetsbaarheid.'

Met een longitudinaal onderzoek naar de cortisol-ochtendcurve bij depressie en angststoornissen achterhaalde Sophie Vreeburg ook dat mensen met een verlaagde ochtend-cortisolcurve meer kans hebben op een chronisch, dus ongunstig beloop van hun aandoening. 'De lage cortisolwaarde kan ontstaan doordat het HHB-systeem uitgeput raakt na lange verhoogde activiteit door chronische stress', verklaart zij. Bovendien vergeleek Sophie Vreeburg de cortisol-ochtendcurve van mensen met sociale fobie, paniekstoornis zonder pleinvrees, paniekstoornis met pleinvrees en de gegeneraliseerde angststoornis, met die van mensen zonder deze veelvoorkomende angststoornissen. Daaruit bleek dat mensen met een paniekstoornis met pleinvrees ook een significant hogere cortisol-ochtendcurve laten zien dan mensen zonder angststoornis. Verder onderzocht zij of de hoge cortisolwaarden geassocieerd waren met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, maar daar vond zij geen aanwijzingen voor.

'De 2.981 deelnemers aan de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst worden acht jaar gevolgd'

Veelbelovend
De resultaten van deze studie hebben nog geen klinische consequenties, maar zijn daarvoor wel veelbelovend, zegt Sophie Vreeburg. 'Interessant is om verder te onderzoeken of mensen met een verhoogde cortisol-ochtendcurve inderdaad een hoger risico hebben op het ontwikkelen van een depressie of angststoornis, en mensen met een verlaagde cortisol-ochtendcurve inderdaad kans hebben op een chronisch beloop van een [node:4601,title="depressie"] of angststoornis. Is dat het geval, dan kunnen artsen deze mensen bijvoorbeeld intensiever monitoren en begeleiden, ook met het oog op preventie.'

Depressie vaststellen door zicht

De onderzoekers analyseerden het mogelijke verband tussen visuele contrastverwerking en [node:3,title="depressieve klachten"] naar aanleiding van bevindingen uit eerdere studies. Aan de hand van een patroonelectroretinogram (PERG)* werd de contrastperceptie op het niveau van het netvlies bepaald. PERG werd gemeten in twee groepen depressieve patiënten:

  • 20 patiënten met medicatie
  • 20 patiënten zonder medicatie

Als controlegroep werden 40 mensen zonder depressieve klachten meegenomen.

Beide depressieve groepen patiënten, met en zonder medicatie, vertoonden in vergelijking met de controlegroep een significant lagere contrastperceptie. Een duidelijk verband werd ook gevonden tussen de mate van depressie en de contrastperceptie: hoe ernstiger de [node:4601,title="depressie"], des te minder konden de patiënten contrast waarnemen.

De auteurs concludeerden, omdat PERG niet afhankelijk is van subjectieve maatstaven dat het een potentiële marker kan zijn om op een objectieve manier depressie bij mensen meten. Verder onderzoek is noodzakelijk om de mogelijkheden te bepalen omdat de resultaten afkomstig zijn van een pilot-studie.

*PERG is een objectieve elektrofysiologische reactie op visuele patroonstimulatie, te meten via het hoornvlies. Het kan als een marker voor informatieverwerking van het netvlies naar het begin van de oogzenuw worden gebruikt.

Referentie Bubl E., et al. Seeing gray when feeling blue? Depression can be measured in the eye of the diseased. Biol Psychiatry 2010; 68: 205-208

Geen vergoeding antidepressiva bij milde depressie

Geen vergoeding antidepressiva bij milde depressie

Dit heeft de ministerie van VWS in een brief aan de beroepsgroepen bekend gemaakt. Een overbehandeling met antidepressiva is de aanleiding om deze vergoeding vanaf het nieuwe jaar te beperken. ‘De inzet van [node:173,title="antidepressiva"] is breder dan de plaats die deze geneesmiddelen volgens de registratie en de richtlijnen toegewezen hebben gekregen. Deze overbehandeling leidt tot ondoelmatige zorg.’ aldus de brief van het ministerie.

In amerika wordt bij het constateren van een [node:4601,title="depressie"] al gelijk antidepressiva voor geschreven. Naar andere [node:4,title="behandelingen"] wordt er niet gekeken. Alleen antidepressiva die worden voorgeschreven volgens de richtlijnen van de beroepsgroepen, waaronder de psychiaters en de huisartsen, zullen wel worden vergoed.

VPRO thema-avond depressie

De uitzending duurt 85 minuten.

Sommige zullen zich herinneren dat wij niet lang geleden een oproep hadden geplaatst voor de thema-avond. Alle leden die aan deze oproep gehoor hebben gegeven willen we bedanken.

In de uitzending worden vijf mensen gevolgd in hun dagelijks leven, die vertellen over hun [node:4601,title="depressie"] en de [node:4,title="behandeling"] ervan. Verder verschijnen er een aantal deskundigen onder wie Jules Tielens, die depressie een welvaartsziekte noemt. Zijn collega Aartjan Beekman vindt juist dat we juist begrip moeten opbrengen voor depressieve mensen, omdat ze een heel legitieme reden hebben om [node:851,title="depressief"] te zijn: de samenleving biedt steeds minder ruimte voor afwijkend gedrag.

Gaat u deze aflevering kijken, laat uw reactie dan hieronder achter en geef uw mening over depressie.

Nieuwe versie inDepressie.nl is online

Zo kunt u bijvoorbeeld zelf kiezen wie uw dagboekbladzijden mogen lezen, is het uiterlijk veranderd, de webwinkel is aangepast en veel meer. Ook als er een artikel of oproep wordt geplaatst kan er op het artikel zelf gereageerd worden.

Heel belangrijk natuurlijk is de [node:1430,title="chat"]. Omdat wij de laatste tijd regelmatig klachten ontvingen van lotgenoten die niet kunnen inloggen of eruit gegooid worden, zijn wij opzoek geweest naar een nieuwe chat. U kunt bijvoorbeeld spelletjes met elkaar spelen, zelf een chatroom openen, tekeningen naar elkaar sturen en makkelijker iemand uitnodigen voor privechat door enkel op de schuilnaam te klikken. Met deze chat zouden er geen problemen meer moeten zijn met inloggen en dergelijke. De chat is dus verbeterd maar wordt nog beter, daar zijn wij nog wel even mee bezig.

Om jullie natuurlijk zo goed mogelijk te informeren en jullie een fijne veilige haven te bieden, blijven wij proberen de site nog meer en beter te ontwikkelen. Omdat (zoals de meeste van jullie weten) wij tot nu toe nog met zijn tweeën zijn, zouden wij het op prijs stellen als jullie fouten op de site tegenkomen (het zij spelfouten, errors, etc), deze dan graag aan ons te melden.

Wij zijn ook een FAQ lijst aan het maken. Ook hier vragen wij jullie hulp. Wij zijn benieuwd welke vragen jullie, voor jullie zelf of voor nieuwe leden, op de veel gestelde vragen lijst zouden willen zien. Vragen die nuttig kunnen zijn onmisbaar etc. Bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik lotgenoten toestemming geven mijn dagboeken te lezen?
  • Hoe kan ik iemand aan mijn metgezellen toevoegen?
  • Hoe kan ik een product bestellen uit de webwinkel?

Wij zijn heel benieuwd hoe jullie de nieuwe site ontvangen. Zijn jullie er blij mee? Missen jullie iets? Zijn er andere suggesties? Schroom dan niet en laat het ons weten. Uiteraard is het niet alleen onze site maar ook die van jullie.

Ook gaan wij heel snel met een 0900-praatlijn aan de slag. Wij hebben vaak mailtjes ontvangen van lotgenoten die ook wel eens behoeft hebben aan telefonisch contact, even niet achter de computer zitten maar wel je hart kunnen luchten of een een babbeltje kunnen maken. Momenteel hebben wij maar één persoon voor en dat is lang niet genoeg voor bijna tweeduizend potentiële bellers. Zou je het leuk vinden als vrijwilliger ons te ondersteunen hierin, stuur ons dan heel graag! een mailtje.

Wij hopen dat jullie net zo tevreden zullen zijn met de vernieuwde versie als dat wij al zijn. En wij wensen jullie een fijne plek toe, veel steun en contact. Alvast fijne feestdagen toegewenst en plaats al uw vragen, opmerkingen of reacties hieronder.