inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips
Hulp bij depressie op school

Op scholen in de Betuwe is het allang geen uitzondering meer: gezondheidszorg voor scholieren met [node:3,title="depressieve klachten"]. Een hele dag in een sombere of geïrriteerde stemming zijn is soms een aanleiding voor scholieren om te denken aan de dood of aan [node:87,title="zelfdoding"].

1 op de 6 jongeren denkt volgens de geestelijke gezondheidszorg (ggz) wel eens aan [node:87,title="zelfdoding"]. Een zorgadviesteam bestaande uit vooral leraren, mentoren op scholen, politieagenten, jongerenwerkers en onderwijsassistenten wordt getraind om deze klachten bij scholieren te signaleren en ze te begeleiden.

"De mentor heeft de eerste signalerende werking. Daarnaast kijken onderwijsassistenten na welke scholieren veelvuldig absent zijn, veel spijbelen of uit de klas gestuurd zijn. Dat zijn soms belangrijke signalen", zegt Arno van Staalduine, rector op het Over Betuwe College (OBC), locatie De Heister in Bemmel.

Lees het volledige verhaal over begeleiding van [node:3,title="depressieve klachten"] bij middelbare scholieren donderdag in De Gelderlander, editie Betuwe.

Nieuws / onderzoeken: 
Voor dit onderzoek zijn genoeg mensen. Blijf op de hoogte van nieuwe onderzoeken: