inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips
Antidepressiva

De analyse van de 2005 tot 2008 vergaarde gegevens van het U.S. National Health and Nutrition Examination Surveys laten ook zien dat antidepressiva het derde meest voorgeschreven medicijn is dat ingenomen wordt door Amerikanen van verschillende leeftijden, meest gebruikt tussen de leeftijd van 18 tot 44 jaar.

Van personen met een zware depressie, neemt ongeveer één derde antidepressiva. Meer dan 60 procent van de Amerikanen welke antidepressiva heeft ingenomen, deed dit twee jaar of langer en ongeveer 14 procent heeft het medicijn voor 10 jaar of langer ingenomen. Aldus de onderzoekers van het U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

De onderzoekers ontdekten daarnaast dat minder dan één derde van de personen welke antidepressiva innamen (waarvan de helft meerdere antidepressiva innam), een psycholoog of psychiater heeft gezien in het afgelopen jaar.

"Het is verrassend om te zien dat maar één derde van degene die een antidepressiva innemen een psycholoog of psychiater heeft gezien in het afgelopen jaar. Het aantal personen dat wel een professional ziet lijkt te verbeteren bij de groep die twee of meerdere antidepressiva inneemt." Aldus Dr. Tolu Olupona, assistent klinisch professor pediatrie en psychiatrie aan het Mount Sinai Hospital Adolescent Health Center in New York City.

Maar, voegt Olupona toe "De gegevens laten niet zien of de groep die niet onder supervisie vallen van psychologen of psychiaters, wel onder supervisie vallen van een huisarts. Desondanks moet het aantal vervolggesprekken door psychologen of psychiaters verbeterd worden".

Als toevoeging aan deze resultaten melden de onderzoekers dat de kans voor het innemen van antidepressiva bij vrouwen 2,5 keer groter is dan bij mannen. Daarnaast slikt 23 procent van de vrouwen in de leeftijd van 40 tot 59 antidepressiva, dit is meer dan in welke andere leeftijds- / geslachtsgroep.

Veertig procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen met een zware depressie slikt antidepressiva, naast één derde vrouwen en minder dan één vijfde van de mannen met een matige depressie. Zo wijzen de resultaten uit.

Onder alle volwassenen met een leeftijd van 40 jaar of ouder is de kans op het innemen van antidepressiva groter dan bij de jongeren. Er waren geen significante verschillen tussen vrouwen en mannen in de duur van het gebruik van de antidepressiva.

Veertien procent van de blanken neemt een antidepressiva, vergeleken met 4 procent van de donkeren en 3 procent van de Mexicaanse Amerikanen. De onderzoekers vonden geen verschil tussen inkomen en het gebruik van antidepressiva.

"Ongeveer 8 procent van de Amerikanen, 12 jaar en ouder zonder depressie symptomen, slikte antidepressiva. Dit kunnen personen zijn welke de medicatie innemen voor andere redenen dan depressie behandeling en personen die positief beïnvloed zijn door de medicatie en daardoor geen last meer hebben van de depressie symptomen," aldus Laura Pratt en collega's van het CDC’s National Center for Health Statistics uit in het oktober verstuurde NCHS Data Brief (PDF).

"Deze medicatie kan effectief zijn voor de depressie behandeling, behandeling bij angststoornis en andere mentale stoornissen, maar het is belangrijk dat de patiënt zorgvuldig medicatie management ontvangt zoals geobserveerd worden, follow-up ontvangen om de effectiviteit bij te houden, bijwerkingen, etc." aldus Olupona.

Nieuws / onderzoeken: 
Voor dit onderzoek zijn genoeg mensen. Blijf op de hoogte van nieuwe onderzoeken: