inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

De onderzoekers analyseerden het mogelijke verband tussen visuele contrastverwerking en [node:3,title="depressieve klachten"] naar aanleiding van bevindingen uit eerdere studies. Aan de hand van een patroonelectroretinogram (PERG)* werd de contrastperceptie op het niveau van het netvlies bepaald. PERG werd gemeten in twee groepen depressieve patiënten:

  • 20 patiënten met medicatie
  • 20 patiënten zonder medicatie

Als controlegroep werden 40 mensen zonder depressieve klachten meegenomen.

Beide depressieve groepen patiënten, met en zonder medicatie, vertoonden in vergelijking met de controlegroep een significant lagere contrastperceptie. Een duidelijk verband werd ook gevonden tussen de mate van depressie en de contrastperceptie: hoe ernstiger de [node:4601,title="depressie"], des te minder konden de patiënten contrast waarnemen.

De auteurs concludeerden, omdat PERG niet afhankelijk is van subjectieve maatstaven dat het een potentiële marker kan zijn om op een objectieve manier depressie bij mensen meten. Verder onderzoek is noodzakelijk om de mogelijkheden te bepalen omdat de resultaten afkomstig zijn van een pilot-studie.

*PERG is een objectieve elektrofysiologische reactie op visuele patroonstimulatie, te meten via het hoornvlies. Het kan als een marker voor informatieverwerking van het netvlies naar het begin van de oogzenuw worden gebruikt.

Referentie Bubl E., et al. Seeing gray when feeling blue? Depression can be measured in the eye of the diseased. Biol Psychiatry 2010; 68: 205-208

Nieuws / onderzoeken: 
Voor dit onderzoek zijn genoeg mensen. Blijf op de hoogte van nieuwe onderzoeken: