inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips
Kanker en depressie - (c) Medicalfacts

Een internationaal team van onderzoekers heeft 94 onderzoeken waarbij meer dan 14,000 patiënten aan deel heeft genomen  geanalyseerd. Uit de analyse bij patiënten met kanker blijkt dat ongeveer één op de zes kampt met een [node:4601,title="depressie"] en ongeveer een derde een uitgebreide mentale stoornis heeft.

Een bescheiden aantal depressie en angst komt voor bij patiënten met kanker in de eerste vijf jaar ná de diagnose, wat suggereert dat depressie niet onvermijdelijk is bij deze patiënten. Aldus de onderzoekers.

Alleen wanneer het gecombineerd was met andere mentale stoornissen kwam [node:4601,title="depressie"] geregeld voor, dit komt voor bij 30 procent van de opgenomen patiënten met kanker.

Dit onderzoek is gepubliceerd in februari 2011 in The Lancet Oncology.

Het verschil in het aantal patiënten met een depressie en of angststoornis was niet significant groter tussen patiënten met palliatievezorg1 en patiënten zonder palliatievezorg. Dit suggereert dat de effecten die de verschillen in de zorg van kanker en het mogelijk stadium van de kanker op depressie overschat kunnen zijn. Aldus de onderzoekers.

Ook is geconcludeerd dat de leeftijd en het geslacht van de patiënt geen invloed hebben op het risico om in een depressie te geraken.

"Hoewel het aantal patiënten in deze kwestie bescheiden is mag de groep van patiënten niet vergeten worden. Verbetering in het overlevingspercentage en de hoge prevalentie2 bij de meeste kanker, zorgt voor een verhoging van het aantal patiënten met [node:4601,title="depressie"]. Dit resulteert in een schatting van 340,000 mensen in het Verenigd Koninkrijk en 2 miljoen mensen in de Verenigde staten met een depressie en kanker op een willekeurig moment." volgens de onderzoekers.

Meer informatie
De website inDepressie.nl biedt meer informatie over [node:4601,title="depressie"]. Op de website van KWF Kankerbestrijding vind u meer informatie over kanker.

1Palliatieve zorg: zorg die gericht is op palliatie, dat wil zeggen verzachting of verlichting. Het wordt meestal gebruikt als impliciet contrast met curatieve zorg, medisch en verzorgend handelen met als doel genezing te bereiken. Palliatieve zorg is dus meestal van toepassing als genezing niet (meer) mogelijk is.

2 Prevalentie: het totaal aantal mensen met een ziekte, handicap of aandoening dat op een gegeven tijdstip in de bevolking aanwezig is; frequentie waarmee een bepaalde eigenschap in een bepaalde groep aanwezig is.

Nieuws / onderzoeken: 
Voor dit onderzoek zijn genoeg mensen. Blijf op de hoogte van nieuwe onderzoeken: