Gebruik antidepressiva afgelopen 20 jaar omhoog geschoten

Antidepressiva

De analyse van de 2005 tot 2008 vergaarde gegevens van het U.S. National Health and Nutrition Examination Surveys laten ook zien dat antidepressiva het derde meest voorgeschreven medicijn is dat ingenomen wordt door Amerikanen van verschillende leeftijden, meest gebruikt tussen de leeftijd van 18 tot 44 jaar.

Van personen met een zware depressie, neemt ongeveer één derde antidepressiva. Meer dan 60 procent van de Amerikanen welke antidepressiva heeft ingenomen, deed dit twee jaar of langer en ongeveer 14 procent heeft het medicijn voor 10 jaar of langer ingenomen. Aldus de onderzoekers van het U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

De onderzoekers ontdekten daarnaast dat minder dan één derde van de personen welke antidepressiva innamen (waarvan de helft meerdere antidepressiva innam), een psycholoog of psychiater heeft gezien in het afgelopen jaar.

"Het is verrassend om te zien dat maar één derde van degene die een antidepressiva innemen een psycholoog of psychiater heeft gezien in het afgelopen jaar. Het aantal personen dat wel een professional ziet lijkt te verbeteren bij de groep die twee of meerdere antidepressiva inneemt." Aldus Dr. Tolu Olupona, assistent klinisch professor pediatrie en psychiatrie aan het Mount Sinai Hospital Adolescent Health Center in New York City.

Maar, voegt Olupona toe "De gegevens laten niet zien of de groep die niet onder supervisie vallen van psychologen of psychiaters, wel onder supervisie vallen van een huisarts. Desondanks moet het aantal vervolggesprekken door psychologen of psychiaters verbeterd worden".

Als toevoeging aan deze resultaten melden de onderzoekers dat de kans voor het innemen van antidepressiva bij vrouwen 2,5 keer groter is dan bij mannen. Daarnaast slikt 23 procent van de vrouwen in de leeftijd van 40 tot 59 antidepressiva, dit is meer dan in welke andere leeftijds- / geslachtsgroep.

Veertig procent van de vrouwen en 20 procent van de mannen met een zware depressie slikt antidepressiva, naast één derde vrouwen en minder dan één vijfde van de mannen met een matige depressie. Zo wijzen de resultaten uit.

Onder alle volwassenen met een leeftijd van 40 jaar of ouder is de kans op het innemen van antidepressiva groter dan bij de jongeren. Er waren geen significante verschillen tussen vrouwen en mannen in de duur van het gebruik van de antidepressiva.

Veertien procent van de blanken neemt een antidepressiva, vergeleken met 4 procent van de donkeren en 3 procent van de Mexicaanse Amerikanen. De onderzoekers vonden geen verschil tussen inkomen en het gebruik van antidepressiva.

"Ongeveer 8 procent van de Amerikanen, 12 jaar en ouder zonder depressie symptomen, slikte antidepressiva. Dit kunnen personen zijn welke de medicatie innemen voor andere redenen dan depressie behandeling en personen die positief beïnvloed zijn door de medicatie en daardoor geen last meer hebben van de depressie symptomen," aldus Laura Pratt en collega's van het CDC’s National Center for Health Statistics uit in het oktober verstuurde NCHS Data Brief (PDF).

"Deze medicatie kan effectief zijn voor de depressie behandeling, behandeling bij angststoornis en andere mentale stoornissen, maar het is belangrijk dat de patiënt zorgvuldig medicatie management ontvangt zoals geobserveerd worden, follow-up ontvangen om de effectiviteit bij te houden, bijwerkingen, etc." aldus Olupona.

Blowen kan kans op depressie verhogen

Depressie en cannabis

Van de 16-jarige in Nederland heeft maar liefst 30% ooit hasj of wiet gebruikt, hiervan heeft 12% de afgelopen maand nog geblowd. Het is bekend dat vaak blowen (cannabisgebruik), de kans op een psychose en schizofrenie verhoogt. Het idee dat blowen (cannabisgebruik) kan leiden tot een [node:4601,title="depressie"] speelt al langere tijd maar het bewijs, ontstaan uit de onderzoeken was niet consistent genoeg om dit vast te stellen. De onderzoeker Roy Otten vermoed dat de resultaten niet consistent waren, omdat zijn voorgangers niet hebben gekeken naar de individuele -genetische- kwetsbaarheid voor een depressie. Zijn resultaten worden deze week gepubliceerd in het tijdschrift Addiction Biology.

Varianten van de gen

Vijf jaar lang verzamelde Roy Otten gegevens uit gezinnen met twee adolescente kinderen, de resultaten zijn gebaseerd op 428 gezinnen welke mee hebben gewerkt aan het onderzoek. De kinderen beantwoorde elk jaar verschillende vragen over onder andere hun gedrag en [node:3,title="depressieve symptomen"]. Daarnaast werd bij de kinderen de variant van de 5-HTT (serotoninegen) vastgesteld. Jongeren met de variant van dit gen leidde het blowen tot een toename in hun [node:3,title="depressie symptomen"].

Canabis als zelfmedicatie

"Zelfs wanneer er rekening gehouden wordt met andere variabelen, zoals alcoholgebruik, opvoeding, rookgedrag, persoonlijkheid en hun sociale economische status blijft het effect overeind." aldus Roy Otten.
"Je zou nog kunnen denken dat jongeren met de aanleg voor [node:4601,title="depressie"] cannabis gebruiken als een vorm van zelfmedicatie, maar het onmiddellijke effect van cannabis mag dan prettig zijn, op langere termijn slaat het om en zien we dat cannabisgebruik zorgt voor een toename van [node:3,title="depressieve symptomen"] bij jongeren met dit specifieke genotype." Anja van Kessel, Iris Roggema

inDepressie wil meer betekenen en zoekt hulp

Help inDepressie

Wij zijn momenteel voor twee activiteiten opzoek naar vrijwilligers: Wij zijn opzoek naar vrijwilligers voor het plaatsen van nieuwsberichten en naar vrijwilligers voor de 0900 telefoonlijn.
Als je hierbij wilt en kan helpen stuur dan een mail met jouw inDepressie.nl schuilnaam, je geslacht, leeftijd en motivatie naar info@indepressie.nl. Ook is het handig als wij weten of je al enig ervaring in de richting waarop je reageert hebt opgedaan.

Voor het plaatsen van nieuwsberichten is het goed als je handig bent met internet. Wij leveren verschillende RSS feeds aan welke je via http://google.com/ig kan inladen, hierdoor beschik je direct over relevante nieuwsberichten. De opgehaalde nieuwsberichten kunnen in het Engels zijn dus beheersing van de Engelse taal is een pre. Deze nieuwsberichten zal je vervolgens vertalen en / of herschrijven en plaatsen op de inDepressie.nl website.
Dit zal gewoon via jouw eigen account gebeuren, er zal een extra link in het opties menu komen. Het opties menu is het menu waarmee je nu forumberichten en dagboekberichten kan plaatsen (rechts boven op de website). Er zijn geen deadlines en ook is er geen minimum of maximum van het aantal berichten wat je mag plaatsen. Uiteraard dient er wel te worden opgelet dat een nieuwsbericht niet al is geplaatst door een ander.

De 0900 telefoonlijn is voor ons ook nog nieuw. Je kunt goed luisteren en weet wanneer je wel en niet moet reageren tijdens een gesprek. Mensen luchten graag hun hart bij je, bijvoorbeeld op de [node:1430,title="chat"], in je omgeving etc. Je staat open voor de verhalen en ervaringen van anderen. Als iemand zijn of haar hart bij je lucht neem je niet het gesprek over om dit om jou te laten draaien, maar geef je diegene echt de kans zijn of haar hart te luchten. Herken jij jezelf hierin? Dan zijn wij opzoek naar jou.
Alle vrijwilligers voor de 0900 telefoonlijn krijgen een eigen boxnummer. Als er wordt gebeld naar de 0900 lijn kan de beller jouw boxnummer kiezen, de beller wordt dan doorgeschakeld naar jouw telefoon.

Mocht je willen reageren op één van de bovenstaande oproepen mail dan naar info@indepressie.nl heb je meer vragen dan kun je ook mailen of reageren op dit bericht.

Grote kans op depressie bij vrouw 40plus

Depressie vrouw 40 plus

Dat vrouwen meer kwetsbaar zijn voor een [node:4601,title="depressie"] dan mannen is bekend. Nu toont Stegenga aan dat in deze doelgroep de risicofactoren bij vrouwen tussen de 41 en 57 jaar een grotere invloed hebben dan bij de rest van de groep. Het proefschrift is gebaseerd op de door Stegenga 10.045 onderzochten mensen die bij de huisarts komen met diverse klachten zoals [node:80,title="neerslachtigheid"], [node:75,title="slecht slapen" en [node:78,title="huilbuien"].

Stegenga keek naar de gevolgen van de verschillende factoren waarbij een [node:4601,title="depressie"]ontstaat en hoe deze de verloop van de depressie beïnvloeden. De conclusie is dat bij ernstige fysieke ongemakken, zoals moeite hebben met traplopen of het strijken de kans op een depressie groot is. Daarnaast kan de depressie zelf ook weer gepaard gaan met o.a. deze fysieke ongemakken. Deze vicieuze cirkel is niet noodzakelijk een gevolg, aldus Stegenga.

Welke ongemakken maakt u mee door uw depressie?

Facebook-depressie bij tieners

Facebook depressie

Nu hebben onderzoeken uitgewezen dat facebook (vooral bij jongeren, omdat deze het meest aktief zijn op facebook) kan leiden tot een [node:4601,title="depressie"]. Het volledig artikel.

De 'Facebook depressie' komt vooral voor bij tieners die geobsedeerd lijken te zijn door het medium. Volgens Dr. Gwenn O'Keeffe, kinderarts en hoofdauteur van de nieuwe richtlijnen voor sociale media van de American Academy of Pediatrics (AAP), heeft Facebook bepaalde eigenschappen die het moeilijk maken om zich in de community staande te houden, zeker voor kinderen met [node:81,title="weinig zelfvertrouwen"]. Honderden 'vrienden', veel berichten op het statusoverzicht en foto's van gelukkige mensen die leuke dingen doen, kunnen er voor zorgen dat een jongere zich nog veel slechter gaat voelen, omdat hij dit allemaal niet heeft. Het lijkt op een populariteitswedstrijd en het haalt minder populaire kinderen nog verder naar beneden.

Facebook is een soort 'hangplek' waar jongeren elkaar ontmoeten, zegt O'Keeffe, en dat heeft ook voordelen, zoals contacten onderhouden met vrienden en familie, foto's delen, ideeën uitwisselen. Veel van wat jongeren op Facebook doen is gezond, maar ze kunnen té ver gaan. Dr. Megan Moreno van de University of Wisconsin, kinderarts gespecialiseerd in adolescenten deed onderzoek naar sociale netwerken van middelbare scholieren. Volgens haar versterkt Facebook het gevoel van verbondenheid bij sociaal goed aangepaste kinderen, maar heeft het een tegenovergesteld effect bij kinderen met aanleg voor [node:4601,title="depressies"].

De richtlijnen waarschuwen ook voor de psychosociale gevolgen van cyberpesten, dat vaak op Facebook gebeurt en in het ergste geval zelfs tot [node:87,title="suïcide"] kan leiden. Kinderartsen moeten ouders stimuleren om met hun kinderen te praten over het gebruik van sociale media. Ouders moeten ook geïnformeerd worden over Facebook depressies, cyberpesten, sexting, enz. Maar ouders moeten ook weer niet het idee krijgen dat hun kinderen alleen maar [node:851,title="depressief"] kunnen worden van Facebook.

Bron:CBC.ca en Welingelichte kringen

Wij vragen ons af: gebruik jij ook facebook? Zoja, wat is jouw standpunt op dit onderwerp.

Meer mannen depressief

Meer mannen depressief

Door de economische veranderingen verliezen mannen vaker hun baan dan voorheen. Dat is al reden voor [node:77,title="somberheid", maar dat vrouwen hun rol overnemen kan wel eens zorgen voor een echte [node:4601,title="depressie"]. Dat concluderen psychiaters die onderzoek deden aan de University School of Medicine in Atlanta.

Zij stellen dat de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw verschuift en dat dat voor de man moeilijk te behappen is. Nu hebben vrouwen twee keer zo vaak te kampen met een depressie dan mannen, maar die verhouding zou wel eens flink kunnen veranderen meent dr. Boadie Dunlop in Daily Mail.

Gezichtsverlies
Volgens de onderzoekers is een van de redenen voor de toenemende depressies onder mannen de carrière van vrouwen. Westerse vrouwen doen het namelijk steeds beter op de arbeidsmarkt, worden vaker de belangrijkste kostwinner en nemen belangrijke beslissingen.

Dit is voor de man moeilijk te verdragen omdat zijn functie als beschermer van het gezin hem wordt ontnomen. Reden voor depressie dus volgens de psychiaters in Atlanta. En dat niet alleen, de verschuiving binnen het gezin zorgt ook voor huwelijksconflicten.

Gevoel uitspreken
De toenemende dominantie van vrouwen in werk, huishouden en beslissingen is niet de enige reden voor de verwachte toename van het aantal depressieve mannen. Volgens de psychiaters is het namelijk ook zo dat de moderne maatschappij van mannen verlangt dat ze hun gevoel uitspreken.

Ze zouden hier steeds beter in worden, waardoor ze hun onvrede over de rolverdeling thuis eerder zullen uitspreken dan voorheen. Ze geven zo toe aan hun onzekerheden en emoties, waardoor het volgens de onderzoekers zomaar kan gebeuren dat het aantal depressieve mannen groter wordt dan het aantal vrouwen dat aan een [node:4601,title="depressie"] lijdt.