inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Geremde depressie

Bij een Geremde depressie komen bij u dezelfde symptomen voor als bij een gewone depressie.

Hier komt alleen bij kijken dat u zwijgzaam en teruggetrokken bent. Alles gaat ook veel trager zoals uw spreken, uw denken en uw handelen.