inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Depressie met vitale kenmerken

Bij een depressie met vitale kenmerken komen dezelfde symptomen voor als bij een gewone depressie. Alleen heeft u hierbij totaal géén interesse in enige activiteit.

St Janskruid kan enige hulp bieden en uw energiepeil verhogen.

De klachten die u heeft zijn dan ook meestal ’s ochtends het hevigst en ebben weg gedurende dag.

De depressie heeft grote invloed op uw eetgewoonte, het drinken en uw slaapgewoonte. Verder treedt er duidelijk gewichtsverlies op.