inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Chronische depressie (dysthyme depressie)

Wanneer u last heeft van een Chronische depressie heeft u een relatief lichte vorm van een gewone depressie. De symptomen en verschijnselen die zich bij een gewone depressie voordoen, voelen bij een Chronische depressie stukken lichter en u heeft ook last van minder verschijnselen en symptomen. Het nadeel van deze depressie is dat het een langdurige vorm van depressie is. U verkeert in een Chronische depressie wanneer uw klachten minstens twee jaar duren.

Kenmerk van deze vorm van depressie is dat de ernst en aantal symptomen dat u heeft zeer variëren. Zo kan u lange perioden hebben waarin u zich somber voelt maar deze kunnen ook snel weer omslaan naar perioden waarin u zich beter voelt en u een minder depressief gevoel heeft. Het ‘zich beter voelen’ in deze vorm van depressie kan twee maanden duren, in deze twee maanden heeft u totaal geen last van uw klachten en uw depressieve gevoelens. Ondanks dat u zich in deze perioden beter voelt blijft er wel rondom u een sombere stemming hangen.

Overwin de chronische depressie met Mindfulness en bevrijding van depressie.

Verder bestaat de mogelijkheid dat bij uw Chronische depressie stoornissen van een gewone depressie optreden. Wanneer u last krijg van een bijkomende depressie, spreken we van een opgestapelde depressie, dit word ook wel een dubbele depressie genoemd.

De klachten waarvan u last kan hebben tijdens deze depressie zijn:

  • U heeft een slechte eetlust of eet juist teveel.
  • U heeft veel slaap nodig of slaapt juist te weinig.
  • U heeft weinig energie en last van vermoeidheid.
  • U heeft een gering gevoel van eigenwaarde.
  • U kan zich slecht concentreren en u heeft problemen om tot een besluit te komen.
  • U heeft een sterk gevoel van hopeloosheid.

Bij deze depressie zijn de klachten relatief lichter dan bij een gewone (unipolaire) depressie. Maar dat betekent niet dat u er minder onder lijdt, het is namelijk zo dat deze depressie erg lang kan duren wat soms wel een aantal jaren kan zijn. Verder heeft u ook geen periode waarin u zich echt goed en lekker voelt waardoor u ook erg kan lijden. U bent ook behoorlijk beperkt in uw functioneren, zovel privé als op het werk. U heeft een eenzaam gevoel en het lijkt alsof u helemaal alleen op de wereld bent ook voelt u zich ontzettend ongelukkig en er is ook niets wat u kan blij of vrolijk maken.

In een Chronische depressie is het ook moeilijk om toe te geven dat u in de depressie verkeert, dit is nog moeilijker dan bij een gewone depressie.

De omgeving kan u gaan zien als negatief, omdat u nergens meer de nut in ziet en alles volgens u toch lijkt te gaan mislukken maar ook lastig om contact mee te onderhouden, ook weer omdat u daar helemaal geen zin in heeft en er geen nut van inziet.

Om uw energie op te krikken kunt u A. Vogel Echinaforce Forte Vitaal Tabletten proberen. Tegen een neerslachtig gevoel werken de Sint Janskruid Capsules vaak goed, Steigerwald Laif bevat ook Sint janskruid.

De oorzaak van uw Chronische depressie ontstaat meestal door meerdere factoren. U kunt door een Chronische lichamelijke ziekte in een Chronische depressie raken maar de depressie kan ook ontstaan door Chronische psychische of sociale druk. Ook kan een persoonlijkheids stoornis de rede zijn van uw depressie. Een neurose is een uiting van een onbewust psychisch conflict. Een psychisch conflict kan veel angst veroorzaken. Die kunnen zich uiten op verschillende manieren, zoals in een depressieve stemming of een nerveuze gespannenheid. U bent er ook niet zeker van, waar u hier de hinder van ondervindt.

Het kunnen bijvoorbeeld gebeurtenissen zijn uit het verleden, die onbewust voor conflicten zorgen in uw hoofd. Als u in het verleden veel heeft moeten doorstaan waardoor u emotioneel veel schade heeft opgelopen kunt u te maken krijgen met schizofrenie (persoonlijkheidsstoornissen). Zo een persoonlijkheidsstoornis kan voor veel hinder zorgen in u hoofd. En is daar om ook heel zwaar voor u. Dit kan leiden tot een chronische depressie. Een chronische depressie is een depressie dat blijvend is. Of steeds terug blijft komen. Het gebruik van antidepressiva bij een Dysthyme stoornis kan ervoor zorgen dat u, uw depressie minder zwaar voelt. Maar het zal er niet voor zorgen dat uw depressie volledig wegblijft of verdwijnt.