inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Aanpassings depressie

Een plotselinge of nare ingrijpende gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding, kan u makkelijk van slag brengen. U moet zich dan aanpassen aan een andere situatie en de gebeurtenis nog verwerken ook. Het is dan ook normaal dat dit u tot een sombere stemming leidt.

Sommige mensen gaan daar makkelijker mee om en bij sommige heeft dat veel meer tijd nodig en vergt het meer energie! Dit kan leiden tot een depressie.

Deze depressie wordt een aanpassingsstoornis genoemd met depressieve stemming. Deze stoornis staat apart in het Dsm-IV vermeld.