inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

U kunt het vertrouwen verliezen in uzelf en in anderen en een lage dunk hebben over uzelf

U bent al lang, het gevoel dat u alles aankunt, kwijt. U vertrouwt anderen niet misschien, door een gebeurtenis wat heeft geleid tot deze depressie. Of u bent gewoon heel achterdochtig geworden. Maar ook uw zelfbeeld is heel erg achteruit gegaan. U zorgt niet meer goed voor uzelf omdat u denkt dat u niks waard bent. U niet goed genoeg bent. U raakt onzelfverzekerd en vind uzelf meestal ook niet meer zo mooi of aantrekkelijk als voorheen. U gaat uzelf heel veel vergelijken met anderen die en “beter” en “vrolijker/ gelukkiger” uitzien. Alles gaat ook een stuk langzamer in uw hoofd. Waardoor u langzamer antwoord, het denken wat moeizamer gaat. En ook het bewegen.

Lees in de boeken Zelfvertrouwen en Negatief zelfbeeld hoe om te gaan met een lage eigenwaarde.