inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Dwanggedachten en of stoornissen bij het denken

Tijdens een depressie kunt u in uw hoofd allemaal gedachten opgedrongen krijgen door uw hersenen. Telkens weer dezelfde gedachten die rond circuleren in uw hoofd.

Iets wat u moet doen, wat meestal te maken heeft met de dood of seksualiteit. Er kunnen ook stoornissen optreden waardoor er onbewust heel wat door uw hoofd gaat. Maar als iemand zou vragen waar u op dat moment denkt. Denkt u dat u nergens aan dacht omdat het onbewust ging. U zegt vaak: “niets”.

De boeken Meester over je gedachten en Gedachten & Gevoelens helpen en leren u beter om te gaan met uw gedachten en gevoelens.