inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Depressie door rouwproces

Als een geliefd persoon uit uw familie of omgeving te overlijden komt, is het normaal en gezond om te rouwen. Door te rouwen is het “makkelijker” uw verlies te verwerken. Niet vreemd is het dat iedereen op zijn of haar eigen manier rouwt. De een laat het blijken, heeft een schouder nodig om op te huilen en moet zijn of haar hart luchten. Terwijl een ander het liever niet laat blijken en er ook niet over wilt praten. Toch is het beter voor uw verwerkingsproces als u uw emoties toont en hierover praat. Een rouwproces kan gemiddeld 6 tot 12 maanden duren of zelfs langer. De beleving van rouw en de lengte ervan kan overigens per cultuur aanzienlijk verschillen.

Er bestaat een essentieel verschil tussen rouw en een aanpassingsstoornis met depressieve stemming. Rouw is een normaal verschijnsel na bijvoorbeeld het overlijden van een geliefd persoon. De ernst van de sombere stemming en de duur ervan hebben een logisch verband met de ernst van het verlies dat iemand heeft geleden.

Bij de aanpassingsstoornis met depressieve stemming is dit niet het geval. Hier staat de ernst en de duur van de sombere stemming, en de invloed op het dagelijks functioneren niet in verhouding tot de ‘stressfactor’. De somberheid lijkt, in verhouding tot de aanleiding, overdreven ernstig.

Tegen stress en onrust St Janskruid deze helpen te ontspannen bij geestelijke druk en onrust.

Wij spreken van een pathologische rouw als het rouwproces langer nodig heeft en ook gecompliceerder wordt. Er is dan een depressie ontstaan. Deze depressie kan ook ontstaan voordat u bent begonnen met rouwen, door gevoelens jegens de overledene te verdringen. Het lijkt hier het geschiktst om hier rouwtherapie op toe te passen.

Door middel van gesprekken wordt er geprobeerd het rouwproces op gang te brengen. Daarbij worden nog eens alle aspecten rond en na het overlijden met de therapeut doorgenomen.