inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Depressie door middelen veroorzaakt

Geneesmiddelen kunnen ook invloed hebben op de stemming. Medicijnen die hormonen bevatten en sommige medicijnen tegen hoge bloeddruk zijn de meest bekende voorbeelden.

Wanneer iemand een depressie heeft, moet onderzocht worden of er medicijnen gebruikt worden die de stemming kunnen beïnvloeden. Het staken hiervan, indien mogelijk, doet de stemming dan weer vrij snel opklaren.

Het frequent gebruik en misbruik van alcohol, hasjiesj, amfetamine, cocaïne en andere drugs kan ook een depressie veroorzaken.

Deze middelen geven, zoals bekend, in eerste instantie een stemmingsverbetering, maar na enige tijd ontstaat er een sombere stemming. Het verraderlijke is echter dat diezelfde middelen weer genomen worden om deze stemming teniet te doen.

Zo is de vicieuze cirkel rond waarmee het verslavingsgedrag onderhouden wordt. Er moet dan ook altijd gevraagd worden naar verslavingen.