inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Transcranial Magnetic Stimulation TMS

Een andere techniek waarbij elektrische energie wordt gebruikt om psychiatrische stoornissen te behandelen is Transcranial Magnetic Stimulation (TMS).

Een magneetspoel, die zich buiten de schedel bevindt, stimuleert hierbij uw hersenen met een wisselend magneetveld. U bent tijdens de stimulatie volledig bij bewustzijn, u voelt geen pijn en heeft na afloop geen last van geheugenverlies of verwarring.

  • De enige bijwerking is lichte hoofdpijn.

De behandelwijze bevindt zich nog in een experimenteel stadium en het is nog niet duidelijk welke patiënten er baat bij kunnen hebben. Uit de Verenigde Staten en Australië worden goede resultaten gemeld bij de behandeling van depressies. In Nederland lopen de bevindingen vooralsnog uiteen. Het onderzoek, waarbij de frequentie en de duur van de stimulering variëren, duurt voort.