inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Slaapdeprivatie

Deze behandeling wordt alleen toegepast als u opgenomen bent. Door u uit uw slaap te houden, wordt geprobeerd de stemming te beïnvloeden.