inDepressie tipt

 • Momenteel nog geen tips

Rationeel Emotieve Therapie

Rationeel Emotieve Therapie (RET) is een vorm van cognitieve gedragstherapie dat in 1913 is ontwikkeld door een psychoanalyticus Albert Ellis uit de VS.

Albert Ellis gaat uit van de veronderstelling dat het gevoel beheerst wordt door het denken (gedachten, vaste overtuigingen, interpRETaties enzovoorts). Albert Ellis was van mening dat, wat bijdraagt aan een prettig en gelukkig leven, rationeel is. Alles wat datgene belemmert is irrationeel. Onder rationeel verstond Ellis ook het aan uzelf werken op een verantwoorde, reële en haalbare manier.

Rationeel Emotieve Therapie gaat uit van de manier waarop we naar dingen kijken. Vandaar deze uitspraak van de Stoïcijns filosoof Epictetus: “Niet de dingen zelf zijn beangstigend, maar de manier waarop we naar ze kijken”. Volgens Albert Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop we kijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen.

Met Rationeel Emotieve Therapie willen wij bereiken om de irrationele aspecten van uw gedachtegangen te vinden, en deze om te zetten in rationele gedachtegangen.

Het ABC van de Rationeel Emotieve Therapie, Albert Ellis gaat uit van het zogenoemde ABCDE-model

 • Activating event: Objectieve beschrijving van de gebeurtenis.
 • Beliefs: Irrationele, spanning oproepende gedachte.
 • Consequence: Emotionele gevolgen (gevoelens) van de gedachte.
 • Discussion: Vragen om gedachten onder B aan werkelijkheid te toetsen.
 • Evaluation: Meer rationele gedachten die het gevolg zijn van de toetsing.

Bij de Rationeel Emotieve Therapie gebruiken we alleen de letters ABC

In Nederland maken wij gebruik van deze zin: Het zijn niet de gebeurtenissen in uw leven die bepalen hoe u, zich voelt maar de manier waarop u tegen die gebeurtenissen aankijkt.

 • (A): Het zijn niet de gebeurtenissen
 • (A): staat voor aanleiding {oorzaak, activating event}. Deze A kan ook meer feiten of gebeurtenissen inhouden, ook wel een Aanleiding gevende situatie genoemd.)
 • (B): maar de manier waarop u tegen die gebeurtenissen aankijkt
 • (B): staat voor de bril waardoor u kijkt {belief}. Deze gedachten geven de daadwerkelijke gebeurde gebeurtenis of situatie een bepaalde betekenis. Die betekenis hangt weer af van de context, de tijd en de persoon. Hierdoor zullen mensen bepaalde situaties vaak anders beoordelen en daar afwijkend over voelen'.
 • (C): in uw leven die bepalen hoe u, zich voelt:
 • (C): staat voor consequentie {het gevolg, consequence, de emotionele en gedragsmatige gevolgen.Hieronder verstaan we niet het gevolg van de gebeurtenis of situatie (A) maar de gebeurtenissen van B. De gedachten over de situatie of gebeurtenis.

Deze consequenties zullen zich op twee verschillende manieren uiten:

 • Emotioneel: boosheid, angst, verdriet, opwinding, vreugde.
 • Gedrag: Uw gedrag wordt bepaald door uw gedachten en emoties : afhankelijk van uw gedachten, gedraag u zich.

Wat wij willen veranderen met het Rationeel Emotieve Therapie is uw manier van kijken. Dat leert u denken dat niet A de oorzaak is van C, maar B. Niet de aanleiding is de oorzaak voor de manier waarop u zich voelt. Maar de manier waarop u naar de aanleiding heeft gekeken of kijkt, zorgt ervoor dat u zich voelt hoe u zich voelt.

Door te oefenen om de irrationele aspecten van uw gedachtegangen te vinden, en deze om te zetten in rationele gedachtegangen. Kunnen de manieren waarop u naar dingen kijkt worden veranderd.

Hierdoor kan het op een meer realistische wijze bij de situatie(A) aansluiten. Door deze wijze kan ook het gevoel (C) dat hierbij hoort nog beter aansluiten.

Met deze theorie, blijkt in praktijk, dat uw problemen minder leiden tot negatieve gevoelens. Daarbij is er meer uitzicht op de aanpak van die problemen. En zo wordt dus ook uw depressie verholpen.

Bij een depressie is vaak het geval dat u negatief gaat kijken naar de gebeurtenissen. Of negatief gaat denken. In plaats dat u naar de positieve aspecten in het leven kijkt of ze op een positieve manier probeert te bekijken.

Het doel van Rationeel Emotieve Therapie is u in te laten zien, dat de manier waarop u zich gedraagt en voelt niet het gevolg is van wat er gebeurt, maar hoe u over die situatie denkt of hoe u ernaar kijkt. Hoe u zich voelt wordt veroorzaakt door de betekenis die u aan bepaalde gebeurtenissen of situaties geeft.

U leert met beter passende gedragspatronen te reageren, U leert in staat te zijn om aanpassingen te brengen aan de betekenis die u geeft aan een gebeurtenis.

U heeft dan ook minder last van uw klachten want gedragstherapie is gericht op het opheffen van concRETe problemen of klachten. Voorbeelden van zulke klachten zijn: angstklachten, fobieën, depressies, verslavingsproblemen en dwanghandelingen. Het gaat er vooral om uw huidige klachten drastisch te verminderen, waardoor u zich beter kunt voelen. Met Rationeel Emotieve Therapie kunt u leren anders om te gaan met datgene waar u bang voor bent of moeite mee heeft. U kunt nieuwe positieve ervaringen opdoen: in uw relatie, op uw werk of in contacten met anderen en gelukkiger door het leven gaan.Daardoor groeit uw zelfvertrouwen en verminderen de klachten.