inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Medicatie antidepressiva

Antidepressiva zijn medicijnen, die bij de behandeling van een depressie meestal worden voorgeschreven. Er zijn veel soorten, die onderling vooral verschillen in mogelijke bijwerkingen op u. De bijwerkingen treden veelal direct op, terwijl het resultaat van het antidepressivum op de depressie langer op zich laat wachten meestal rond de twee tot vier weken.

Soms worden tijdelijk kalmeringsmiddelen of slaapmiddelen voorgeschreven, om de angsten, spanningen, onrust en slapeloosheid die u heeft te verminderen. Deze medicijnen werken wel direct, maar hebben geen rechtstreekse invloed op uw depressie. Daarom is het van groot belang het voorgeschreven antidepressivum te blijven gebruiken. De bijwerkingen verdwijnen doorgaans na enige tijd.

Een groot gedeelte van de depressieve mensen kan geholpen worden door de huisarts, die deze medicatie kan voorschrijven. Deze medicijnen werken op verschillende manieren en stimuleren de concentratie van verschillende chemicaliën in de hersenen. Voordat voor u het juiste medicijn wordt gevonden, worden meestal eerst verschillende soorten medicijnen uitgeprobeerd. Ook een combinatie van verschillende medicijnen op verschillende tijdstippen kan overwogen worden. Alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. De dokter zal proberen een dosis vast te stelen waarbij het optimale resultaat tegen de minste bijwerkingen behaald wordt.

De meest gebruikte medicijnen, antidepressiva, beïnvloeden de stoffen in uw lichaam die gevoelens en stemmingen bepalen. Bij meer dan de helft van de patiënten leiden antidepressiva tot vermindering van de depressie. Dit effect is voor u voelbaar vanaf vier tot zes weken na het begin van het gebruik. Uw omgeving ziet vaak al wel eerder veranderingen.

Voor een goed resultaat is het belangrijk de medicijnen lang genoeg, zeker vier tot zes maanden, te gebruiken. Verder is het noodzakelijk het gebruik langzaam af te bouwen, in overleg met de behandelaar, in verband met mogelijke onttrekkingsverschijnselen.

Antidepressiva zijn niet verslavend, maar hebben wel bijwerkingen. Deze verschillen per gebruiker en per soort. Overleg daarom met uw arts over het antidepressivum dat het beste bij u past. Vaak genoemde bijwerkingen zijn: sufheid, slaperigheid, een droge mond, wazig zien, duizelingen, misselijkheid, hoofdpijn, transpireren, hartkloppingen, verstopping en afname van seksuele gevoelens. Meestal verdwijnen de bijwerkingen na verloop van tijd.

Totdat de antidepressiva aanslaan, kan de huisarts of psychiater u ook kalmeringsmiddelen of slaapmiddelen voorschrijven. Deze middelen werken direct en helpen tegen slapeloosheid, angstgevoelens, spanning en onrust. Meestal zijn deze medicijnen niet langer dan enkele weken nodig.