inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Looptherapie

Looptherapie bestaat uit een dagelijks ritueel van hardlopen. Dit kan alleen of in groepsverband. Meestal wordt deze behandeling toegepast als u opgenomen bent. Tijdens het hardlopen komt de stof 'endorfine' vrij. Deze stof zorgt voor een geluksgevoel.