inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Hulpverleners

De volgende stap die u zet of wij u helpen te zetten, is naar een hulpverlener te gaan. Uw huisarts kan u hiermee ook perfect van dienst zijn. Eenmaal bij een hulpverlener wordt er gekeken naar de klachten, uw problemen, de aard van uw depressie, de ernst, hoe deze ontstaan is en hoe lang u de klachten al heeft.

Ze gaan kijken of er een directe aanleiding is voor uw depressie, of dat er factoren zijn die uw depressie voort laten bestaan. Ze gaan kijken of het in de familie zit. Of u medicijnen gebruikt die een depressie kunnen uitlokken of veroorzaken. Ook gaan ze kijken of er sprake is van alcohol en druggebruik. Er zal eventueel lichamelijk onderzoek gedaan worden, aangevuld met hulponderzoek, om een lichamelijke ziekte als oorzaak uit te sluiten.

Daarna zal de hulpverlener samen met u opzoek gaan naar de beste manier om u te helpen. Om u te helpen met uw depressie zal er eerst met u een gesprek worden gevoerd (soms in combinatie met medicijnen), veel gesprekken voeren kunnen antwoord bieden op de soort depressie die u heeft of kan hebben.