inDepressie tipt

  • Momenteel nog geen tips

Aandachtspunten voor familie en vrienden

Het is moeilijk om, om te gaan met depressieve mensen in uw omgeving. Ook is het moeilijk en zwaar om voor iemand te zorgen of samen te leven met iemand die een depressie heeft.

U kunt diegene niet altijd begrijpen, diegene heeft nergens zin in, toont nergens interesse in, klaagt heel veel. Waardoor u geïrriteerd of moedeloos kunt raken.

U kunt u anderzijds ook schuldig voelen tegenover de depressieve. Omdat u wel lekker in uw vel zit, of omdat u denkt dat u heeft meegeholpen aan de depressie van de depressieve.

De volgende aandachtspunten zijn van belang voor uzelf en scheppen ook een gunstige situatie voor de persoon met een depressie in uw omgeving.

  • Probeer geen goede adviezen te geven of de depressieve op te beuren. Dan werkt meestal averechts.
  • Dwing de depressieve niet te praten. Probeer niks uit de depressieve te trekken. Maar geef een luisterend oor.
  • Wees niet te kritisch en ook niet teveel betrokken.
  • Probeer de gevoelens die u eventueel kunt hebben van onmacht en boosheid te accepteren.
  • Blijf met elkaar praten. Luister met aandacht en geef zowaar ook uw eigen gedachten en gevoelens.
  • Zorg dat u genoeg ontspanning krijgt. En schakel hulp in als het voor u te zwaar wordt.
  • Maak concrete afspraken over de dingen die u samen doet, of gaat doen.
  • Verdiep u in deze aandoening en probeer meer te weten te komen hierover.
  • Let op voor mogelijk gevaar voor zelfdoding.